Bryter utanförskap

Bistånd

Bistånd

En viktig del i vår verksamhet

En av våra kärnverksamheter är lokalt bistånd. Det är vår modell av modernt kretslopp. Där begagnade saker iordningställs och skänks till människor och familjer som behöver dem.

I vår biståndsmodell spelar det ingen roll varför individen är i behov av stöd. Vi tar ingen ställning, vi vill hjälpa till att lindra symptomen och bidra till en bättre vardag.

Mål

Vårt mål är att 50% av allt som skänks till oss skall återanvändas och gå tillbaka till samhället som stöd för utsatta människor. Vi är absolut inte framme – det finns otaliga familjer som skulle kunna få hjälp som vi ännu inte fått möjlighet att träffa.

Men vi gör att allt för att hitta till dem!

Vem kan få hjälp?

Vi stödjer alla som är i behov att kläder, möbler, leksaker och andra vardagliga ting för att leva ett normalt liv. Idag möter vi nysvenskar, uteliggare och andra som inte får de stöd de behöver av samhället, och vi försöker fylla deras luckor med saker som underlättar deras vardag.
Ibland handla det om en varm jacka inför en kommande vinter eller en leksak till ett litet barn. Vi ger bort hela bohag eller bara en brödrost, det handlar inte om vad vi ger utan om vilken funktion det kommer att fylla.
Vet Du någon som behöver stöd? Känner du till personer eller familjer som idag behöver hjälp?

Kontakta oss gärna!