Bryter utanförskap

Tjänster

Tjänster

Arbetsträning

Hos PRIO1 ger man 100% av sin arbetsförmåga, oavsett om den är 1 eller 40 timmar i veckan. Man kan välja en verksamhet eller prova flera.

Coachning

Våra coacher ger stöd i att återupprätta deltagarens ställning på arbetsmarknaden och till att sätta upp både kort-, och långsiktiga mål med hjälp av en personlig handlingsplan.

Bemaning/Rekrytering

PRIO1 matchar individer till externa uppdrag, och hjälper andra företag och organisationer att hitta arbetskraft.

Entreprenörsutbildning

Info saknas

Praktisk kompetensutveckling

Vi erbjuder praktisk kompetensutveckling. Man kan få delta internt eller i externt företag, som vi hjälper till att hitta.

Rehabilitering

Vi kan erbjuda utredningar av arbetsförmåga på uppdrag av arbetsgivare.