Bryter utanförskap

Så började det

Så började det

”Vårt samhälle har blivit hårdare. Vi ser tydligt hur lågkonjunkturen slår mot redan hårt pressade samhällsgrupper som tex. arbetslösa och nysvenskar. Med flera års erfarenheter av jobbcoachning och aktiviteter för människor i FAS3 har vi sett hur marginaliserade människor inte får en ärlig och rättvis chans. Därför skapade vi Prio1 – för att bryta utanförskap – för att stödja utsatta människor lokalt. Genom samverkan och ärlighet skapar vi ett varmare socialt klimat byggt på omtanke och medkänsla!

Rom byggdes inte på en dag! Vilket står som en viktig symbol för hur vi vill arbeta. Hos oss skall man kunna delta i arbetet några timmar i veckan. Har man stått utanför arbetsmarknaden länge, kan man räkna med att det kan ta tid att komma tillbaka. Med hjälp av våra medarbetare får deltagaren därför prova på att arbeta i sin egen takt, efter sin egen förmåga, den tid som krävs. Vi vill möta varje individs specifika behov!”
// Sara Andersson & Therese Wiklund, Prio 1

Vad är socialt företagande?

Ett socialt företag bryter utanförskap genom att integrera människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Det sociala företaget arbetar i utrymmet mellan människorna, marknaden och samhället. Vårt syfte är att vara ett övergångsföretag där man får växa och utvecklas, för att så småningom ta steget ut i det vanliga arbetslivet. Sociala företag är precis som alla andra företag vinstdrivande och konkurrerar på lika villkor över den öppna marknaden.

Konkurrens

Då regeringen vill att så många som möjligt ska få arbete och också kunna vara företagare så bestämde de sig för att stötta utvecklingen av socialt företagande.
Regering gav Nutek, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man kan göra för att det ska bli fler sociala företag och för att det ska bli lättare att driva ett socialt företag. Den oro som vuxit fram gällande socialt företagande, vilken mest gäller konkurrensen gentemot andra företag, att samhället stödjer vissa företag med skatteresurser och andra inte är i våra ögon obefogade. Eftersom att alla företag faktiskt kan anställa personer med tex. funktionsnedsättning och få statligt stöd för dessa.